Spelregels Repeaters

Repeater.nl

repeaterpuntenelRepeatergroep Delft volgt het beleid zoals gepresenteerd op de website van samenwerkende repeaterbeheerders: www.repeater.nl . Indien je gebruik wil maken van één van de experimenten van de Repeaters Delft verwachten wij van de deelnemers aan dat experiment dat zij de informatie op die website in acht nemen en zich ernaar gedragen.

 

De spelregels

De informatie die te lezen is op www.repeater.nl is van algemene strekking. De volgende spelregels zijn specifiek:spelregels

  • Repeatergroep Delft hanteert géén beperkingen met betrekking tot inhoud van onderwerpen. Anders gezegd, je mag spreken waarover je wil. Voorwaarde hierbij is dat je de gedragslijn in acht neemt!
  • Indien blijkt dat de gedragslijn door één of meerdere deelnemers duidelijk wordt overschreden dan kan door een beheerder worden besloten om de deelnemer(s) hierop aan te spreken. Het proces dat hierbij gevolgd is hier beschreven.

Bron: Hobbyscoop.nl